Công suất bếp từ bao nhiêu là phù hợp, có tốn điện không, loại nào tốt?