Blog

Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant trên Android tivi Sony bằng tiếng Việt

Google Assistant là một trợ lý ảo được phát triển bởi Google và được giới thiệu 05/2016. Hiện tại Google đã cho phép tìm kiếm, điều khiển và trò chuyện bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Để... 1. Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant trên Android tivi Sony bằng tiếng Việt Google Assistant là một trợ lý ảo được...