Máy rửa bát bán âm là gì? Nên mua máy rửa bát bán âm hay độc lập?