Lỗi E19 máy rửa bát Bosch báo máy bị gì? Cách khắc phục lỗi E19 như thế nào?