Địa chỉ trung tâm bảo hành tủ lạnh LG tại Hà Nội, HCM và các lưu ý cần biết