Xóa 1 hoặc nhiều số liên lạc trong danh bạ trên iPhone

iPhone không cho phép xóa nhiều số liên lạc trong danh bạ cùng lúc, mà phải xóa lần lược từng số một.

Để xóa 1 hoặc nhiều số liên lạc trong danh bạ trêniPhonecác bạn dùng phần mềm Groups (Quản lý danh bạ hoàn toàn miễn phí).

4

1. Tải về và cài đặt

MởApp Storetrên iPhone > Tìm kiếm phần mếm"Groups"> Tải ứng dụng về và cài đặt.

4

2. Khởi động chương trình

Tìm và chạyGroupstại màn hình chính ở trên.

3

Hình 3

BấmOKđể cấp quyền choGroupstruy cập "Danh bạ" trên iPhone.

Bấm tất cả số liên hệ để bắt đầu.

3. Thao tác chọn và xóa sổ liên lạc

4
Hình 4

Chọn những sổ liên lạc cần xóa.

Bấm vào nút hành động.

4

Hình 5

ChọnXóa số liên lạc.

ChọnRemove from my iPhone.

Vậy là tất cả những số liên lạc đã chọn sẽ bị xóa khỏi danh bạ trên máy iPhone của bạn.