Tên và các nút chức năng trên điều khiển

Tên và các nút chức năng trên điều khiển

điều khiển điều hòa LG V13END

1.Nút bật/tắt máy.

2. LIGHT OFF:Để cài đặt độ sáng của màn hình trên bộ phận trong nhà.

3. FAN SPEED:Chỉnh tốc độ quạt gió.

4. COMFORT AIR:Bật/tắt chế độ gió dễ chịu.

5. MODE:Chọn chế độ hoạt động (làm lạnh/làm khô/quạt/tự động).

6. ENERGY CTL.:Tùy chỉnh công suất hoạt động của máy.

7. TEMP:Chỉnh nhiệt độ điều hòa.

8. JET MODE:Bật chế độ làm lạnh nhanh.

9. SWING:Điều chỉnh hướng gió.

10. ROOM TEMP:Hiển thị nhiệt độ phòng.

11. SET|CANCEL:Đặt hoặc hủy 1 chế độ.

12. CANCEL:Hủy cài đặt.

13. FUNC:Nút bật các chức năng.

14. TIMER:Hẹn giờ bật điều hòa.

Các chức năng cơ bản

1. Cài đặt hẹn giờ cho điều hòa

Để hẹn giờ bật điều hòa, bạn nhấn nútTIMERtrên điều khiển cho tới khi trên điều khiển nhấp nháy chữON, dùng 2 nút mũi tên lên xuống để chỉnh tới thời gian mong muốn. Nhấn tiếp nútSET|CANCELđể hoàn tất.

Để hẹn giờ tắt máy, bạn cũng làm tương tự như trên nhưng chọn chữOFF.

Để hủy chế độ hẹn giờ, bạn nhấn nútCANCEL.

Cài đặt hẹn giờ cho điều hòa

2. Sử dụng Chức năng Kiểm soát Năng lượng (Tùy chọn)

Để sử dụng chức năng này, các bạn bấm nútENERGY CTRL. LƯU Ý

• 1 nấc : Đầu vào nguồn điện giảm 20% so với đầu vào nguồn điện định mức.

• 2 nấc : Đầu vào nguồn điện giảm 40% so với đầu vào nguồn điện định mức.

• 3 nấc (Tùy chọn) : Đầu vào nguồn điện giảm 60% so với đầu vào nguồn điện định mức.

Lưu ý:Chức năng này khả dụng ở Chế độ Làm mát. Công suất có thể giảm khi chọn chế độ Kiểm soát Năng lượng.

Sử dụng Chức năng Kiểm soát Năng lượng (Tùy chọn)