Sản Phẩm đã xem

Sản phẩm vừa xem

 • You've just added this product to the cart:

  Cáp sạc Remax Lesu RC-066th

  Cáp sạc Remax Lesu RC-066th

 • You've just added this product to the cart:

  Cáp sạc Remax Lesu RC-050T 2in1

  Cáp sạc Remax Lesu RC-050T 2in1

 • You've just added this product to the cart:

  Cáp Sạc Remax LESU RC-050m

  Cáp Sạc Remax LESU RC-050m

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Asus 19V 2.64A

  Sạc Laptop Asus 19V 2.64A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Asus với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V 2.64A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Dell 19V/4.62A

  Sạc Laptop Dell 19V/4.62A

   Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Asus với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 4.62A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop HP DV4 DV5 DV6 DV7 745 810 430 440 450

  Sạc Laptop HP DV4 DV5 DV6 DV7 745 810 430 440 450

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop HP/COMPAQ với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/18.5V – 3.5A

  ✅ Công suất: 65W

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Lenovo 20V - 4.5A

  Sạc Laptop Lenovo 20V – 4.5A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Lenovo với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/20V – 4.5A

  ✅ Công suất: 65/90W

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Asus 19V 2.37A chân kim

  Sạc Laptop Asus 19V 2.37A chân kim

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Asus với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V 2.37A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop HP 19V/4.74A

  Sạc Laptop HP 19V/4.74A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Asus với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 4.74A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Apple 18.5V - 4.6A

  Sạc Laptop Apple 18.5V – 4.6A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Apple với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/20V – 2A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Toshiba HP ASUS ACER

  Sạc Laptop Toshiba HP ASUS ACER

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Toshiba với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 4.74A /90W

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop HP 19V/4.62A

  Sạc Laptop HP 19V/4.62A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Asus với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V/4.62A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Samsung 19V/3.16A

  Sạc Laptop Samsung 19V/3.16A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Samsung với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 3.16A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Toshiba C50

  Sạc Laptop Toshiba C50

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Toshiba với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 3.42A

  ✅ Công suất: 65W

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop HP Envy4 Envy6 Envy14 709986-003 H6Y88AA

  Sạc Laptop HP Envy4 Envy6 Envy14 709986-003 H6Y88AA

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop HP/COMPAQ với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 3.42A

  ✅ Công suất: 65W

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Lenovo 20V - 2A - 5.5x2.5mm

  Sạc Laptop Lenovo 20V – 2A – 5.5×2.5mm

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Lenovo với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/20V – 2A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Apple 16.5V - 3.65A

  Sạc Laptop Apple 16.5V – 3.65A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Apple với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/20V – 2A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Toshiba 19V - 4.74A

  Sạc Laptop Toshiba 19V – 4.74A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Toshiba với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70%

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 4.74A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Acer 19V 4.74A

  Sạc Laptop Acer 19V 4.74A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Acer với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 4.74A

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

 • You've just added this product to the cart:

  Sạc Laptop Lenovo 19V - 3.42A

  Sạc Laptop Lenovo 19V – 3.42A

  ✅ Đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hóa cho Laptop Lenovo với hệ thống kết hợp chính xác

  ✅ Triệt để an toàn và đạt hiệu quả thử nghiệm ở Mỹ ISO 9001 tại các nhà máy

  ✅ Thân thiện với môi trường và có xác nhận của RoHS không có thủy ngân, chì, cadmium, PBDE, PBBs

  ✅ Nhiệt độ hoạt động: 0-35℃ – 100%, 50℃ – 70% 

  ✅ Bảo vệ quá áp và quá tải: 115 – 135% điện áp đầu ra.

  ✅ Màu sắc: Đen

  ✅ Input/Output: 100 – 240V/19V – 3.42A

  ✅ Công suất: 65W

  Bảo hành chính hãng: 24 tháng 1 đổi 1

Share this post