Một ngày nào đó, chúng sẽ phục vụ tất cả chúng ta. Nhưng trước mắt, những con robot hút bụi này phải dọn sạch thảm hoặc sàn trước đã.

Bạn có biêt một cách thông mình và hiệu quả nhất khi làm sạch phòng đó là sử dụng Rô bốt hút bụi.