Không thể không thừa nhận Internet là một bước tiến công nghệ vĩ đại của nhân loại, đem đến cho con người chúng ta nhiều lợi ích hợp tưởng tượng. Tuy nhiên, Internet cũng là một nơi nguy hiểm nếu chúng ta không biết tự bảo vệ mình.