(SKGĐ) Cục Các tiêu chuẩn về thực phẩm của Anh (FSA) và Hội đồng thông tin thực phẩm châu Âu (EFIC) đã đưa ra danh sách thức ăn những thực phẩm sau không nên được xử lý lại bằng lò vi sóng.