iPhone chỉ hiển thị danh bạ được lưu trên máy, lưu trên tài khoản iCloud, Facebook, Email...Để sao chép được danh bạ từ sim để lưu trữ trên iPhone bạn làm như sau:

iPhone không cho phép xóa nhiều số liên lạc trong danh bạ cùng lúc, mà phải xóa lần lược từng số một.