Chế độ Dry được hiểu là chế độ làm khô (hoặc chế độ trừ ẩm) không khí. Chế độ Cool là chế độ làm mát.

Sản phẩm Crystal Cool của hãng Keiko sử dụng thiết bị sản xuất hơi nước công nghệ cao, làm tăng hàm lượng ion âm - tạo không khí trong lành và mang lại cảm giác thích thú như đang ở giữa thiên nhiên.