Vì sao một số máy có hệ điều hành Android đã bật chế độ mạng 3G cho sim 1 rồi mà máy chỉ hiện chữ E chứ không hiện chữ 3G hay chữ H là bị gì?