Nồi cơm điện cao tần có khả năng đáp ứng được nhiều nhu cầu nấu khác nhau cũng như thông minh hơn khi cho phép kết nối với smartphone.