Những tính năng hữu ích trên Iphone có thể bạn chưa biết

Sử dụng iPhone hàng ngày, hàng giờ nhưng có thể bạn chưa biết 21 tính năng bổ ích sau:

Trả lời tin nhắn mà không cần mở khóa điện thoại

21 tính năng hữu ích trên Iphone có thể bạn chưa biết - Ảnh 2

Người dùng có thể trực tiếp trả lời tin nhắn mà không cần mở khóa bằng cách kéo thanh thôngbáoxuống và chạm vào tin nhắn đến. Bạn nhấn vào nút “Repply” và gửi tin nhắn mà không cần đến công đoạn mở khóa điện thoại.

Trả lời tin nhắn khi đang chạy ứng dụng

21 tính năng hữu ích trên Iphone có thể bạn chưa biết - Ảnh 3