Hướng dẫn đăng ký và cấu hình mạng 3G

Để sử dụng được 3G bạn cần:
2. Cài đặt cấu hình 3G cho máy
3. Và bật sử dụng dịch vụ này
1. Hướng dẫn đăng ký dịch vụ 3G
Có nhiều cách để đăng ký dịch vụ này, như gọi tổng đài, ra các điểm giao dịch hoặc gửi tin nhắn đăng ký...Sau đây là cú pháp đăng ký sử dụng dịch vụ gói cước cho cả 3 mạng: Mobifone, VinaphoneViettel.
Mobifone:DK MIU gửi đến 999
Vinaphone:MAX ON gửi đến 888
Viettel:MINMAX gửi đến 191
2. Hướng dẫn cài đặt cấu hình 3G cho máy
4

4


3

6