Cách nhập danh bạ từ sim sang iPhone

iPhone chỉ hiển thị danh bạ được lưu trên máy, lưu trên tài khoản iCloud, Facebook, Email...Để sao chép được danh bạ từ sim để lưu trữ trên iPhone bạn làm như sau:

o
Cách nhập danh bạ từ sim sang iPhone